Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2022 (Strona 2)

Archiwa roczne: 2022

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

KOMUNIKAT!!!

KOMUNIKAT

Wodociąg publiczny Wiśniowa Góra– woda warunkowo nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej z wodociągu publicznego Wiśniowa Góra w stacji wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Wiśniowej Górze w dniu 05 grudnia 2022r. stwierdzono wysoką ogólną liczbę mikroorganizmów w temp.22º C po 72h.

Obecność mikroorganizmów nie stanowi zagrożenia dla zdrowia.

Nie stwierdzono obecności bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wiśniowa Góra.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu (minimum przez 2 minuty). Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedziba w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Powyższe ograniczenia dotyczą mieszkańców Wiśniowej Góry od ul. Topolowej i Brzozowej włącznie do granicy z Andrespolem oraz mieszkańców południowej części Andrespola od granicy z Wiśniową Górą do ul. Rokicińskiej.

,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na Dostawę:

,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SWZ PALIWO PŁYNNE

ZAŁ. NR 1 identyfikator postępowania 

ZAŁ. NR 2 formularz ofertowy

ZAŁ. NR 3

ZAŁ. NR 4

ZAŁ. NR 5

ZAŁ. NR 6 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

16 grudnia 2022r. do godziny: 10:00 (piątek)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE

,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi, pn.:

,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

19 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek)

wyjaśnienie treści SWZ

OGŁOSZENIE!!!

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją sieci wodociągowej, jej rozbudową oraz licznymi włączeniami na terenie Miasta i Gminy Koluszki  oraz Gminy Andrespol przedłużamy do dnia 31.12.2022 r. podawanie podchlorynu sodu na Ujęciach Wody w Regnach, Koluszkach, Gałkowie Dużym, Stefanowie, Kaletniku, Zielonej Górze, Borowej do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami, modernizacją oraz profilaktyki.

 

Z poważaniem Adam Johan 601 760 019

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi:

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zał. nr 1 formularz oferty

zał. nr 2 wykaz osób

zał. nr 3 wzór umowy

zał. nr 4 oświadczenie

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, wyznaczono na dzień:

12 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zawiadomienie:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1 2 3 6