Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″. 

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″. 

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Dostawy pn.:

,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

 

Wyjaśnienie do treści SWZ DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ROK 2023:

wyjaśnienie do treści SWZ dostawa paliw rok 2023

zmiana ogłoszenia Paliwa na rok 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PALIWO na rok 2023

SWZ PALIWO rok 2023

ZAŁ NR 1 identyfikator postępowania PALIWO rok 2023

ZAŁ. NR 2 FORMULARZ OFERTY

ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 4 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 5 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 6 WZÓR UMOWY PALIWO 

ZAŁ NR 7 OŚWIADCZENIE 

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

07 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (środa).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA