Ułatwienia dostępu

Oferty pracy

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

SPECJALISTA DS. WODNO – KANALIZACYJNYCH

1 ETAT

Wymagania

 • planowanie i realizacja zleceń zewnętrznych
 • planowanie i organizacja pracy brygady monterów i konserwatorów
 • przygotowanie uzgodnień oraz warunków technicznych włączeń do gminnej sieci wodno-kanalizacyjnej
 • przeprowadzanie odbiorów technicznych sieci i przyłączy wodno-kanalizacyjnej
 • prowadzenie sprawozdawczości środowiskowej oraz w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 • prowadzenie rozliczeń materiałowych
 • posiadanie obywatelstwa polskiego z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 Nr 233 poz. 1458 z późn. zmianami)
 • korzystanie w pełni z praw publicznych, pełna zdolność do czynności prawnych
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • wykształcenie min. średnie w specjalności powiązanej z branżą wodno-kanalizacyjną
 • co najmniej 2 letni staż pracy na podobnym stanowisku
 • uprawnienia budowlane w zakresie instalacji sieci wodno-kanalizacyjnej bez ograniczeń

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • Przyjmowanie zgłoszeń od klientów o awariach urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych
 • Przyjmowanie i analizowanie wniosków o wydanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków.
 • Wydawanie warunków technicznych włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 • Uzgadnianie projektów przyłączy i sieci wodociągowo-kanalizacyjnych.
 • Podejmowanie działań na rzecz eliminacji nielegalnych poborów wody oraz zrzutów ścieków do sieci kanalizacyjnej.
 • Kontrola przestrzegania przez odbiorców wody warunków technicznych podłączenia przyłączy kanalizacyjnych.

znajomość przepisów i umiejętności:

 • ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • prawo wodne
 • prawo budowlane
 • kodeks postępowania administracyjnego
 • obsługa komputera w szczególności pakiet MS Office
 • prawo jazdy kategoria B

Opis stanowiska:

 • prowadzenie dokumentacji związanej z podłączeniami posesji odbiorców do sieci wodno-kanalizacyjnych, uzgodnień projektów),
 • prowadzenie procedur z zakresu udzielania zamówień publicznych,
 • prowadzenie prób technicznych przyłączy wodno-kanalizacyjnych, odbiór przyłączy wodno-kanalizacyjnych,
 • przygotowanie dokumentów związanych z wyceną i przejęciem sieci wodociągowo–kanalizacyjnych,
 • przygotowywanie i spisywanie umów z odbiorcami usług wodociągowo – kanalizacyjnych,
 • obsługa odbiorców usług wod. – kan.,
 • przygotowywanie i wysyłanie sprawozdań.

CV prosimy składać osobiście na adres Piekarnicza 6/10 95-020 Wiśniowa Góra lub mailowo: zgk@andrespol.pl

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

 ELEKTRYK

PEŁNY ETAT

Miejsce pracy:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • cykliczna konserwacja instalacji elektrycznych,
 • diagnostyka urządzeń,
 • wykonywanie przeglądów technicznych,
 • przeprowadzanie potrzebnych pomiarów.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • uprawnienia SEP 1 KV lub pow.1 KV,
 • swobodne posługiwanie się dokumentacją elektryczną,

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • wykształcenie minimum zawodowe,
 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • gotowość do pracy w systemie awaryjnym,
 • znajomość obsługi elektronarzędzi (wiertarka, szlifierka, piła itp.),
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego,
 • zaangażowania w wykonywana pracę,
 • wymagana samodzielność, systematyczność oraz zdolności do rozwiązywania problemów technicznych,
 • prawo jazdy kat. B.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV do siedziby Zakładu osobiście                            

–  sekretariat pok. nr 4, lub drogą elektroniczną na adres e-mail zgk@andrespol.pl   

                   

W przypadku jeżeli kandydaci nie spełnią oczekiwań pracodawcy nabór pozostanie nierozstrzygnięty.

kwestionariusz osobowy-dla-osoby-ubiegajacej-sie-o-zatrudnien (6)

klauzula informacyjna dla_kandydata