13 Grudnia 2021

Dzień Dobry

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodociągowej, włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do istniejącej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Koluszki przystępujemy od dnia 13.12.2021 r. do procedury podawania podchlorynu sodu na Ujęciu Wody w Borowej oraz Zielonej Górze do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami oraz profilaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na dzień 20.12.2021 r.

OGŁOSZENIE!!!

29 Października 2021

                                                                                                                                                                        WIŚNIOWA GÓRA,  29.10.2021r.

 

                                                    OGŁOSZENIE

           W  ZWIĄZKU  Z  DOPUSZCZENIEM  DO  UŻYTKOWANIA KANALIZACJI  SANITARNEJ W     MIEJSCOWOŚCI BEDOŃ PRZYKOŚCIELNY   INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ul. OGRODOWEJ  ( od ul. Bajecznej do ul. Cichej), CICHEJ, BAJECZNEJ.                                                                                   

                                       ŻE OD DNIA  2 .11.2021 r    

 W GODZINACH  PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  ANDRESPOLU  Z/S  W WIŚNIOWEJ GÓRZE   MOŻNA  SKŁADĆ WNIOSKI  O WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PODŁĄCZENIA SIĘ  DO  KANALIZACJI  SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES „zgk@andrespol.pl”  WNIOSKI  DO POBRANIA  W  SIEDZIBIE  ZAKŁADU  LUB  NA  STRONIE INTERNETOWEJ  ZAKŁADU .                                          

KOMUNIKAT 21-09-2021

21 Września 2021

 

KOMUNIKAT

DOTYCZY OPŁAT  ZA WODĘ I ŚCIEKI

Informujemy, że począwszy od dnia 21 września 2021 r każdy kontrahent otrzymuje nowy, indywidualny nr konta bankowego.

Wszystkie dokumenty księgowe od tego dnia generowane są z aktualnym numerem rachunku.

 

Uprzejmie prosimy o realizację wpłat na nowy numer konta bankowego.

 

 

KOMUNIKAT!!!

20 Września 2021

20 września 2021r.

Wodociąg publiczny w Stróży, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 16 września 2021r.                          z wodociągu publicznego w Stróży, gm. Andrespol nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Stróży, gm. Andrespol.

KOMUNIKAT!!!

16 Września 2021

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 15 września 2021r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia informujemy, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje sołectwo Stróża do ulic Brzozowa i Topolowa włącznie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu wczorajszym dokonano dezynfekcji sieci łącznie z jej płukaniem.

W dniu dzisiejszym pobrano próbki do ponownych badań.
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×