Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

INFORMACJA!!!

“Ze względu na przewidywane prace oraz składowanie materiałów w pobliżu placu zabaw w parku im. E. Ciesielskiej w Andrespolu zmuszeni jesteśmy do zamknięcia placu zabaw do odwołania”.

KOMUNIKAT!!!

Wodociąg publiczny Stróża, gmina Andrespol – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024r. pobrano do badań próbki wody z sieci wodociągu publicznego Stróża (miejsca poboru: Stróża ul. Tuszyńska oraz Wiśniowa Góra ul. Akacjowa). Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Stróża, gm. Andrespol.

 

INFORMACJA!!!

Wodociąg publiczny Stróża, gmina Andrespol – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniach 22 i 24 kwietnia 2024r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu publicznego w Stróży (miejsca poboru: stacja wodociągowa – woda podawana do sieci oraz instalacja wewnętrzna u odbiorcy wody na sieci wodociągowej). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w próbce wody pobranej w instalacji wewnętrznej, natomiast nie stwierdzono w próbkach wody pobranych w stacji wodociągowej w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej. W żadnych zbadanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi do czasu otrzymania kolejnych wyników badania próbek wody pobranych na sieci wodociągowej, które wykluczą punktowe skażenie instalacji wodociągowej, zaleca spożywanie wody po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PARKINGU NA TERENIE GOSIR RELAKS WJAZD OD ULICY BŁOTNISTEJ BĘDZIE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA. PROSIMY KORZYSTAĆ Z WEJŚCIA OD UL. TUSZYŃSKIEJ.

KOMUNIKAT

Dzień Dobry

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją sieci wodociągowej, jej rozbudową oraz licznymi włączeniami na terenie Miasta i Gminy Koluszki oraz Gminy Andrespol przedłużamy do dnia 31.12.2024 r. podawanie podchlorynu sodu na Ujęciach Wody w Regnach, Koluszkach, Gałkowie Dużym, Stefanowie, Kaletniku, Zielonej Górze, Borowej do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami, modernizacją oraz profilaktyki.

Z poważaniem Adam Johan 601 760 01

1 2 10