UWAGA!!!

21 Czerwca 2022

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodociągowej, włączeniami sieci oraz przyłączy wodociągowych do istniejącej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Koluszki przystępujemy od dnia 22.06.2022 r. do procedury podawania podchlorynu sodu na Ujęciu Wody  Borowa do sieci wodociągowej w miejscowości Borowa i Zielona Góra. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami oraz profilaktyki. 

Planowany termin zakończenia podawania chloru ustalono na dzień 29.06.2022 r.

UWAGA!!!

29 Kwietnia 2022

Wodociąg publiczny w Stróży, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 27 kwietnia 2022r.                          z wodociągu publicznego w Stróży, gm. Andrespol nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Stróży, gm. Andrespol.

 

UWAGA!!!

27 Kwietnia 2022

UWAGA

 

                              Woda w Stróży warunkowo nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych z wodociągu publicznego Stróża: w stacji wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej w Stróży, w dniu 25 kwietnia 2022r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli
w ilości 2 jtk/100 ml.

Nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Stróża.

 

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

 

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

 

Sieć wodociągowa zostanie zostaje poddana procesowi dezynfekcji i płukaniu

Przepraszamy za utrudnienia

 

                                                                           Dyrektor ZGK w Andrespolu

                                                                                                 /.../ Piotr Wilk

OGŁOSZENIE!!!

21 Kwietnia 2022

 

 OGŁOSZENIE

W  ZWIĄZKU  Z  DOPUSZCZENIEM  DO  UŻYTKOWANIA KANALIZACJI  SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BEDOŃ PRZYKOŚCIELNY   INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ul. WODNEJ, KOŚCIELNEJ, PARANDOWSKIEGO, MAGDALENKI,  WYSPIAŃSKIEGO, OGRODOWEJ i KOLEJOWEJ

 ŻE OD DNIA  22 .04.2022 r      

W GODZINACH  PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W ANDRESPOLU  Z/S  W WIŚNIOWEJ GÓRZE   MOŻNA  SKŁADĆ WNIOSKI  O WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PODŁĄCZENIA SIĘ  DO  KANALIZACJI  SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES „zgk@andrespol.pl”  WNIOSKI  DO POBRANIA  W  SIEDZIBIE  ZAKŁADU  LUB  NA  STRONIE INTERNETOWEJ  ZAKŁADU . DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ MAPĘ ZASADNICZĄ W SKALI 1:500 AKTUALNĄ, ORAZ WPISAĆ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ

OGŁOSZENIE!!!

21 Kwietnia 2022

 

      OGŁOSZENIE

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW

MIEJSCOWOŚCI  JUSTYNÓW

 

ŻE W DNIU 27 .04.2022  (środa)

W GODZINACH   9:00÷ 12:00

NASTĄPI PRZERWA W DOSTAWIE WODY .          

  PRZERWA ZWIĄZANA JEST Z PRACAMI NA SIECI WODOCIĄGOWEJ
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×