Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2024

2024

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 351 w miejscowości Wiśniowa Góra przy ulicy Tuszyńskiej 66

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 351 w miejscowości Wiśniowa Góra przy ulicy Tuszyńskiej 66

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykluczenia z postępowania

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 4 – SOPZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 5 – Mapa lokalizacyjna

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 16 lipca 2024r. do godziny 10:00 (wtorek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito piaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito piaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKAZ ROBÓT

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03 lipca 2024r. do godziny 10:00 (środa).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 03 lipca 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W II PÓŁROCZU 2024r.

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W II PÓŁROCZU 2024r.

Poniżej znajdują się:

Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: ZAPROSZENIE SWZ):

ZAPROSZENIE – SWZ – OCHRONA II PÓŁROCZE 2024

Formularze do pobrania do SWZ (Załączniki 1-5 do SWZ):

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ Formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Formularze do pobrania do Umowy (Załączniki 3-5 do Umowy):

Załącznik nr 3 do umowy ochrony mienia powierz. przetw. danych

Załącznik Nr 4 do umowy ochrona mienia GOSIR-Klauzula-informacyjna-RODO-1

Załącznik Nr 5 do umowy ochrony mienia – wykaz pracowników

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 12 czerwca 2024r. do godz. 10:00 (środa). 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

INFORMACJA!!!

“Ze względu na przewidywane prace oraz składowanie materiałów w pobliżu placu zabaw w parku im. E. Ciesielskiej w Andrespolu zmuszeni jesteśmy do zamknięcia placu zabaw do odwołania”.

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 oraz 19 08 02 wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WPISU

zdjęcia: piasek, skratka

Badanie osadów:

skan badania

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 21 maja 2024r. do godziny 10:00 (wtorek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 maja 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

1 2 3