Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2024 (Strona 2)

2024

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

KOMUNIKAT!!!

Wodociąg publiczny Stróża, gmina Andrespol – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniu 26 kwietnia 2024r. pobrano do badań próbki wody z sieci wodociągu publicznego Stróża (miejsca poboru: Stróża ul. Tuszyńska oraz Wiśniowa Góra ul. Akacjowa). Na podstawie przeprowadzonych badań nie stwierdzono obecność bakterii grupy coli, Escherichia coli i enterokoków

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Stróża, gm. Andrespol.

 

INFORMACJA!!!

Wodociąg publiczny Stróża, gmina Andrespol – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w dniach 22 i 24 kwietnia 2024r. pobrano do badań próbki wody z wodociągu publicznego w Stróży (miejsca poboru: stacja wodociągowa – woda podawana do sieci oraz instalacja wewnętrzna u odbiorcy wody na sieci wodociągowej). Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono obecność bakterii grupy coli w próbce wody pobranej w instalacji wewnętrznej, natomiast nie stwierdzono w próbkach wody pobranych w stacji wodociągowej w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej. W żadnych zbadanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi do czasu otrzymania kolejnych wyników badania próbek wody pobranych na sieci wodociągowej, które wykluczą punktowe skażenie instalacji wodociągowej, zaleca spożywanie wody po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektu pływalnia sezonowa – 95 – 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 w 2024 r. – usługa sezonowa

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektu pływalnia sezonowa – 95 – 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 w 2024 r. – usługa sezonowa

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 06.05.2024r. do godziny 13:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2024r. o godzinie 13:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

UWAGA!!!

W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ PARKINGU NA TERENIE GOSIR RELAKS WJAZD OD ULICY BŁOTNISTEJ BĘDZIE NIECZYNNY DO ODWOŁANIA. PROSIMY KORZYSTAĆ Z WEJŚCIA OD UL. TUSZYŃSKIEJ.

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKAZ ROBÓT

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09 kwietnia 2024r. do godziny 10:00 (wtorek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 09 kwietnia 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

1 2 3