Ułatwienia dostępu

Strona główna » RODO

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

RODO

Print Friendly, PDF & Email

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

25 maja 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Chcemy, więc wyjaśnić, co dla Ciebie oznacza to w praktyce. Dbanie o bezpieczeństwo Twoich danych jest dla nas priorytetem, a w trosce o komfort korzystania z usług naszej instytucji dokładamy wszelkich starań by przetwarzanie ich odbywało się w sposób bezpieczny a zarazem przejrzysty dla Ciebie.

Zgodnie z art. 13 ust. 1, 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 1. Na początku chcemy Ci wyjaśnić, więc czym tak na prawdę jest RODORODO to nic innego jak skrót od Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W każdym, więc przypadku, kiedy będziemy się posługiwać się tym skrótem, będziemy odnosili się do tego właśnie aktu prawnego. Często też używać będziemy zamiennie nazwy „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”.

 

 1. Co kryje się pod pojęciem Administrator?

Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu, a także, w jaki sposób będą przetwarzane Twoje dane jest: Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze reprezentowany przez Dyrektora Zakładu.

 

 1. Kim jest Inspektor ochrony danych (IOD)?

Inspektor ochrony danych (IOD) to osoba, z którą możesz się skontaktować w razie pytań, wątpliwości, co do zakresu przetwarzania Twoich danych przez Administratora.

 

Umożliwiliśmy kontakt drogą mailową wysyłając wiadomość na adres mailowy: iod@zgk.andrespol.plUmożliwia ona nam sprawny sposób udzielania informacji. Możemy się konkretnie odnieść do przesłanej korespondencji i przejrzyście udzielić odpowiedzi oraz rozwiać Twoje ewentualne wątpliwości.

Funkcję tą sprawuje – Karolina Student

 1. Administrator Pana/Pani danych osobowych będzie je przetwarzał:
  1. realizacji indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków;
  2. realizację indywidualnej umowy najmu;
  3. zawieranie umów pod wynajem bazy noclegowej, boiska, hali sportowej, basenu na terenie ośrodka GOSiR w Wiśniowej Górze;
  4. zawieranie umów związanych z działalnością usługową na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej;
  5. wystawiania i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;
  6. prowadzenia dokumentacji jakości świadczonych usług, a w szczególności ewidencję skarg i wniosków oraz dokumentację ich załatwiania;
  7. wydawania warunków technicznych na podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  8. uzgadnianie projektów technicznych;
  9. w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  10. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  11. w celach analitycznych (optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o odbiorcach usług, analizy finansowej) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. RODO).
 1. W związku z przetwarzaniem danych Pana/Pani dane mogą być udostępniane innym odbiorcom danych, takim jak: podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora Danych na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. Podmioty przetwarzające w rozumieniu RODO).
 2. W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
  2. sprostowania swoich danych osobowych (art. 16 RODO);
  3. usunięcia swoich danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO);
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO);
  5. przenoszenia swoich danych osobowych (art. 20 RODO);
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych (art. 21 RODO);
  7. wniesienia skargi na Administratora Danych osobowych do organu nadzorczego.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania umowy, oraz po rozwiązaniu umowy, przez okres niezbędny do wypełnienia prawnie uzasadnionego celu Administratora Danych; do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów przed organami Państwa.
 4. Administrator Danych osobowych w procesie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
 5. Pana/Pani dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.