Ułatwienia dostępu

Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” W WIŚNIOWEJ GÓRZE – II PÓŁROCZE 2023r.”

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

,,Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,, Relaks” w Wiśniowej Górze – II półrocze 2023r.”

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 05 czerwca 2023r. do godz. 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej znajdują się: Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: Zaproszenie/SWZ) oraz formularze do pobrania ( Załączniki 1-11).

ZAPROSZENIE – SWZ Ochrona mienia GOSIR – Relaks w Wiśniowej Górze 2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4, 4a DO SWZ Oświadczenia Wyonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik do UMOWY zał. 4

Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zamówieniu Publicznym.

Sukcesywna dostawa koagulantu PAX18 do wspomagania procesu oczyszczania ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol – na rok 2023

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – zachęca Państwa do składania ofert na Dostawę – Zamówienie pod nazwą:

,,Sukcesywna dostawa ~ 11 m3 koagulantu PAX18 dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie  – przy ul. Ekologicznej 5 w roku 2023″.

Informujemy, iż ostateczny termin składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 03 kwietnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej, znajdują się:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik – Zaproszenie / SWZ) oraz formularze do pobrania (Załączniki nr 1,2,3):

ZAPROSZENIE/SWZ DOSTAWA PAX 18 dla GOŚ W KRASZEWIE

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY PAX 18

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na PAX18 dla GOŚ w Kraszewie

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Wykonawcy PAX18 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Zamówieniu

 

Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63 mm na terenie Z.G.K w Wiśniowej Górze

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji

0÷63 mm na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – KRUSZENIE GRUZU

zał. nr 1 – formularz ofertowy – kruszenie gruzu

zał. nr 2 – wzór umowy – kruszenie gruzu

zal. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy – kruszenie gruzu

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

06 lutego 2023r. do godz. 10:00 ( poniedziałek).

 

 

Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego dla Z.G.K.

04 stycznia 2023r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na zadanie:

,,Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego w kolorze od szarego do czarnego do stabilizacji mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm – 300 ton oraz o frakcji 4÷31,5 mm – 300 ton”.

ZAPROSZENIE – DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO  2023-sig 

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY 

ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE PRZECIWDZIAŁANIU AGRESJI NA UKRAINĘ  

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

16 stycznia 2023r. do godz.: 10:00 ( poniedziałek)

ZAŁĄCZNIK NR 1 A – formularz ofertowy ( formularz zawiera wyszczególnienie cenowe na: Kruszywo dolomitowe o frakcji  0÷31,5 mm oraz o frakcji 4÷31,5 mm)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT – DOSTAWA 600 TON – KRUSZYWO DROGOWE DOLOMITOWE

 

 

,,Dostawa Paliw płynnych dla Z.G.K. w Andrespolu na rok 2023″

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,,Dostawa Paliw płynnych dla Z.G.K. w Andrespolu na rok 2023″

OGŁOSZENIE: 

OGŁOSZENIE

SWZ PALIWA PŁYNNE NA ROK 2023

ZAŁ. NR 1 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7- OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert, został wyznaczony na dzień:

27 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek)

INFORMACJA O PRZEZNACZONEJ KWOCIE

INFORMACJA O KWOCIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAWIADOMIENIE

1 2 8