Ułatwienia dostępu

Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU NA ROK 2024

Dostawa Paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2024

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: czwartek 2023-11-23

Data końca składania ofert: piątek 2023-12-01 godz. 10:00

Szczegółowa informacja:

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df04a688-89d4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024″. 

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE

 

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04 grudnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

 

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFIN do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – zachęca Państwa do składania ofert na Dostawę – Zamówienie pod nazwą:

“Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFIN do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie”.

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ- DOSTAWA FLOKULANT EMULSYJNY NA 2024R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ- WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ- OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został ustalony na dzień 20 listopada 2023r. do godz.: 10:00. (Poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 20 listopada 2023r. o godz.: 10:30.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Zamówieniu

Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przynależnych do budynków komunalnych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,, Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 113 – na rok 2024″. 

                                     Formularze do pobrania:

ZAPROSZENIE/SWZ

ZAPROSZENIE (SWZ) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W ROKU 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Zał. nr 1 do SWZ wywóz nieczystości płynnych rok 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Zał. nr 2 do SWZ – wzór UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

Zał. nr 3 do SWZ – oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zał. nr 4 do SWZ – oświadczenie

załącznik nr 1 do Umowy 

załącznik nr 1 – do UMOWY

załącznik nr 2 do Umowy

załącznik nr 2 – do UMOWY – KARTA PRACY

Informujemy, iż termin składania pisemnych ofert został ustalony na dzień:  27 października 2023r. do godz.: 10:00. (Piątek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 października 2023r. o godz.: 10:30.

Zapraszamy Państwa.

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie w sezonie zimowym 2023/2024

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Z.G.K. w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 zaprasza Państwa do wzięcia udziału i składaniu ofert na usługę:

“Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2023/2024”.

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE (SWZ) OSADY O KODZIE 19 08 05

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE

BADANIE OSADU

badanie osadu 19 08 05

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23 października 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 23 października 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

 

 

1 2 10