Ułatwienia dostępu

Kategoria Archiwum: Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63 mm na terenie Z.G.K w Wiśniowej Górze

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji

0÷63 mm na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – KRUSZENIE GRUZU

zał. nr 1 – formularz ofertowy – kruszenie gruzu

zał. nr 2 – wzór umowy – kruszenie gruzu

zal. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy – kruszenie gruzu

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

06 lutego 2023r. do godz. 10:00 ( poniedziałek).

 

 

Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego dla Z.G.K.

04 stycznia 2023r.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na zadanie:

,,Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego w kolorze od szarego do czarnego do stabilizacji mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm – 300 ton oraz o frakcji 4÷31,5 mm – 300 ton”.

ZAPROSZENIE – DOSTAWA KRUSZYWA DROGOWEGO  2023-sig 

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY 

ZAŁ. NR 2 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁ. NR 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE PRZECIWDZIAŁANIU AGRESJI NA UKRAINĘ  

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

16 stycznia 2023r. do godz.: 10:00 ( poniedziałek)

ZAŁĄCZNIK NR 1 A – formularz ofertowy ( formularz zawiera wyszczególnienie cenowe na: Kruszywo dolomitowe o frakcji  0÷31,5 mm oraz o frakcji 4÷31,5 mm)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA DOTYCZĄCA OTWARCIA OFERT – DOSTAWA 600 TON – KRUSZYWO DROGOWE DOLOMITOWE

 

 

,,Dostawa Paliw płynnych dla Z.G.K. w Andrespolu na rok 2023″

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,,Dostawa Paliw płynnych dla Z.G.K. w Andrespolu na rok 2023″

OGŁOSZENIE: 

OGŁOSZENIE

SWZ PALIWA PŁYNNE NA ROK 2023

ZAŁ. NR 1 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7- OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert, został wyznaczony na dzień:

27 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek)

INFORMACJA O PRZEZNACZONEJ KWOCIE

INFORMACJA O KWOCIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAWIADOMIENIE

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,, Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSIR w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 113 – na rok 2023″.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAŁ NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 2

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

20 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek).

,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na Dostawę:

,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SWZ PALIWO PŁYNNE

ZAŁ. NR 1 identyfikator postępowania 

ZAŁ. NR 2 formularz ofertowy

ZAŁ. NR 3

ZAŁ. NR 4

ZAŁ. NR 5

ZAŁ. NR 6 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

16 grudnia 2022r. do godziny: 10:00 (piątek)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE

1 2 7