Ułatwienia dostępu

Strona główna » (Strona 2)

Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

SUKCESYWNY ODBIÓR, TRANSPORT I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW WYTWARZANYCH W GMINNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRASZEWIE W GMINIE ANDRESPOL

Zamawiający, zaprasza Państwa do wzięcia udziału i złożenia pisemnych ofert na Usługę p.n.: ,,Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol”. 

Poniżej znajdują się: Opis przedmiotu zamówienia – Zaproszenie (SWZ), oraz formularze do pobrania – Załączniki 1-3.

ZAPROSZENIE (SWZ) SKRATKI, ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKA,

Zał. nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY- SKRATKI, PIASKOWNIK,

Zał. nr 2 WZÓR UMOWY SKRATKI, ZAWARTOŚĆ PIASKOWNIKA,

Zał. nr 3 – OŚWIADCZENIE,

zdjęcia: piasek, skratka

Termin składania pisemnych ofert został ustalony na dzień: 21 lipca 2023r. do godz. 10:00 (piątek). 

Serdecznie zapraszamy.

Wyjaśnienie do treści SWZ:

wyjaśnienie do treści SWZ

SPRZEDAŻ MAJĄTKU RUCHOMEGO W POSTACI – UŻYWANEGO, DWUKOMOROWEGO ZBIORNIKA NA CIECZE SPOŻYWCZE

 Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału i złożenia pisemnych ofert na zakup – używanego, dwukomorowego zbiornika na ciecze spożywcze.

Poniżej znajdują się – Szczegóły dotyczące przedmiotu sprzedaży (ZAPROSZENIE) oraz formularze do pobrania (Załącznik nr 1, załącznik nr 2):

ZAPROSZENIE

Załącznik Nr 1 formularz oferty zbiornik

Załącznik Nr 2 Oświadczenie

Zdjęcia zbiornika:

 

Pisemne oferty należy składać do dnia 23 czerwca 2023r. do godz. 10:00.

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23 czerwca 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

 

 

,,OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” W WIŚNIOWEJ GÓRZE – II PÓŁROCZE 2023r.”

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

,,Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,, Relaks” w Wiśniowej Górze – II półrocze 2023r.”

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 05 czerwca 2023r. do godz. 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej znajdują się: Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: Zaproszenie/SWZ) oraz formularze do pobrania ( Załączniki 1-11).

ZAPROSZENIE – SWZ Ochrona mienia GOSIR – Relaks w Wiśniowej Górze 2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4, 4a DO SWZ Oświadczenia Wyonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik do UMOWY zał. 4

Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zamówieniu Publicznym.

Sukcesywna dostawa koagulantu PAX18 do wspomagania procesu oczyszczania ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol – na rok 2023

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – zachęca Państwa do składania ofert na Dostawę – Zamówienie pod nazwą:

,,Sukcesywna dostawa ~ 11 m3 koagulantu PAX18 dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie  – przy ul. Ekologicznej 5 w roku 2023″.

Informujemy, iż ostateczny termin składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 03 kwietnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej, znajdują się:  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik – Zaproszenie / SWZ) oraz formularze do pobrania (Załączniki nr 1,2,3):

ZAPROSZENIE/SWZ DOSTAWA PAX 18 dla GOŚ W KRASZEWIE

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY PAX 18

Załącznik nr 2 WZÓR UMOWY na PAX18 dla GOŚ w Kraszewie

Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE Wykonawcy PAX18 

Zachęcamy do wzięcia udziału w Zamówieniu

 

Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63 mm na terenie Z.G.K w Wiśniowej Górze

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na zadanie pn.:

„Kruszenie ~400 m3 gruzu ceglano – betonowo – asfaltowego na kruszywo o frakcji

0÷63 mm na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – KRUSZENIE GRUZU

zał. nr 1 – formularz ofertowy – kruszenie gruzu

zał. nr 2 – wzór umowy – kruszenie gruzu

zal. nr 3 – oświadczenie Wykonawcy – kruszenie gruzu

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

06 lutego 2023r. do godz. 10:00 ( poniedziałek).

 

 

1 2 3 9