Ułatwienia dostępu

Strona główna » (Strona 2)

Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

Plan zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

2024_BZP 00039847_01_P

Sukcesywna dostawa ~ 8 m3 koagulantu PAX18 dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie – przy ul. Ekologicznej 5 w roku 2024

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Sukcesywna dostawa ~ 8 m3 koagulantu “PAX18” do wspomagania procesu oczyszczania ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 17 stycznia 2024r. do godziny 10:00 (środa).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 17 stycznia 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Dostawa fabrycznie nowego dwubębnowego walca drogowego na potrzeby ZGK Andrespol z siedzibą w Wiśniowej Górze

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na:”Dostawę fabrycznie nowego dwubębnowego walca drogowego na potrzeby ZGK Andrespol z siedzibą w Wiśniowej Górze”

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE- SWZ- DOSTAWA WALEC DROGOWY

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 14 grudnia 2023r. do godz. 10:00 (czwartek). 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

 

 

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W I PÓŁROCZU 2024r.

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W I PÓŁROCZU 2024r.

Poniżej znajdują się:

Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: ZAPROSZENIE SWZ):

ZAPROSZENIE- SWZ – OCHRONA I PÓŁROCZE 2024

Formularze do pobrania do SWZ (Załączniki 1-9 do SWZ):

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie o aktualizacji informacji

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy o podziale obowiązków

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 9 DO SZW wykaz osób

Formularze do pobrania do Umowy (Załączniki 3-5 do Umowy):

Załącznik Nr 3 do umowy ochrona mienia GOSIR powierz.przetw.danych

Załącznik Nr 4 do umowy ochrona mienia GOSIR-Klauzula-informacyjna-RODO-1

Załącznik Nr 5 do umowy ochrony mienia

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 14 grudnia 2023r. do godz. 10:00 (czwartek). 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU NA ROK 2024

Dostawa Paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2024

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: czwartek 2023-11-23

Data końca składania ofert: piątek 2023-12-01 godz. 10:00

Szczegółowa informacja:

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df04a688-89d4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

1 2 3 12