Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Dostawa fabrycznie nowego dwubębnowego walca drogowego na potrzeby ZGK Andrespol z siedzibą w Wiśniowej Górze

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Dostawa fabrycznie nowego dwubębnowego walca drogowego na potrzeby ZGK Andrespol z siedzibą w Wiśniowej Górze

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na:”Dostawę fabrycznie nowego dwubębnowego walca drogowego na potrzeby ZGK Andrespol z siedzibą w Wiśniowej Górze”

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE- SWZ- DOSTAWA WALEC DROGOWY

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 14 grudnia 2023r. do godz. 10:00 (czwartek). 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.