Ułatwienia dostępu

Strona główna » Opublikowane artykuły Magdalena Korytek

Magdalena Korytek

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 oraz 19 08 02 wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WPISU

zdjęcia: piasek, skratka

Badanie osadów:

skan badania

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 21 maja 2024r. do godziny 10:00 (wtorek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 maja 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektu pływalnia sezonowa – 95 – 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 w 2024 r. – usługa sezonowa

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektu pływalnia sezonowa – 95 – 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 w 2024 r. – usługa sezonowa

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 06.05.2024r. do godziny 13:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2024r. o godzinie 13:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sitopiaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKAZ ROBÓT

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 09 kwietnia 2024r. do godziny 10:00 (wtorek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 09 kwietnia 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 oraz 19 08 02 wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów o kodach: 19 08 01 – skratki oraz 19 08 02 – zawartość piaskowników, wytwarzanych w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WPISU

zdjęcia: piasek, skratka

Badanie osadów:

skan badania

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 19 lutego 2024r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 19 lutego 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego dla Z.G.K. Wiśniowa Góra

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego do stabilizacji mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 05 lutego 2024r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 05 lutego 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

 

1 2 3