Ułatwienia dostępu

Strona główna » Opublikowane artykuły Magdalena Korytek

Magdalena Korytek

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU NA ROK 2024

Dostawa Paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2024

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: czwartek 2023-11-23

Data końca składania ofert: piątek 2023-12-01 godz. 10:00

Szczegółowa informacja:

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df04a688-89d4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024″. 

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE

 

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04 grudnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

 

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFIN do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – zachęca Państwa do składania ofert na Dostawę – Zamówienie pod nazwą:

“Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFIN do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie”.

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ- DOSTAWA FLOKULANT EMULSYJNY NA 2024R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ- WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ- OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został ustalony na dzień 20 listopada 2023r. do godz.: 10:00. (Poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 20 listopada 2023r. o godz.: 10:30.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Zamówieniu