Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektu pływalnia sezonowa – 95 – 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 w 2024 r. – usługa sezonowa

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektu pływalnia sezonowa – 95 – 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 w 2024 r. – usługa sezonowa

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Świadczenie usług przez ratowników wodnych na terenie obiektu pływalnia sezonowa – 95 – 020 Wiśniowa Góra, ul. Tuszyńska 113 w 2024 r. – usługa sezonowa

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

Zaproszenie do składania ofert

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 1 – SOPZ

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 4 – Wykaz usług

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 06.05.2024r. do godziny 13:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.05.2024r. o godzinie 13:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty