Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego dla Z.G.K. Wiśniowa Góra

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego dla Z.G.K. Wiśniowa Góra

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Sukcesywna dostawa wraz z transportem 600 ton kruszywa drogowego dolomitowego do stabilizacji mechanicznej o frakcji 0÷31,5 mm

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 05 lutego 2024r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 05 lutego 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.