Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024″. 

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE

 

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04 grudnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.