Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Sukcesywna dostawa ~ 8 m3 koagulantu PAX18 dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie – przy ul. Ekologicznej 5 w roku 2024

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Sukcesywna dostawa ~ 8 m3 koagulantu PAX18 dla Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie – przy ul. Ekologicznej 5 w roku 2024

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Sukcesywna dostawa ~ 8 m3 koagulantu “PAX18” do wspomagania procesu oczyszczania ścieków w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 17 stycznia 2024r. do godziny 10:00 (środa).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 17 stycznia 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.