Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W I PÓŁROCZU 2024r.

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W I PÓŁROCZU 2024r.

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W I PÓŁROCZU 2024r.

Poniżej znajdują się:

Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: ZAPROSZENIE SWZ):

ZAPROSZENIE- SWZ – OCHRONA I PÓŁROCZE 2024

Formularze do pobrania do SWZ (Załączniki 1-9 do SWZ):

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie o aktualizacji informacji

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy o podziale obowiązków

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 9 DO SZW wykaz osób

Formularze do pobrania do Umowy (Załączniki 3-5 do Umowy):

Załącznik Nr 3 do umowy ochrona mienia GOSIR powierz.przetw.danych

Załącznik Nr 4 do umowy ochrona mienia GOSIR-Klauzula-informacyjna-RODO-1

Załącznik Nr 5 do umowy ochrony mienia

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 14 grudnia 2023r. do godz. 10:00 (czwartek). 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.