Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2018

2018

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

OGŁOSZENIE

W związku z dopuszczeniem do użytkowania kanalizacji sanitarnej informujemy mieszkańców w:

  • Wiśniowej Górze – dotyczy ulic: Borowej (do wysokości ul. Konopnickiej), Sosnowej, Wspólnej, Zagajnikowej, Kolorowej, Błotnistej;
  • Justynowie – dotyczy ulic: Staszica, Korczaka, Moniuszki, Nowej (od ul. Ciesielskiego do ul.Głównej);

że od dnia 22.10.2018 r w godzinach pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

z/s w Wiśniowej Górze można zgłaszać się po warunki techniczne na podłączenie się do kanału sanitarnego.

Prosimy o dostarczenie aktu własności – do wglądu.

Informacja

W związku z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Zakład Gospodarki Komunalnej  zaprasza wszystkich odbiorców do aktualizacji zawartych umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. W tym celu należy udokumentować prawo własności do dysponowania nieruchomością łącznie z aktualnym odczytem wodomierza.

W celu otrzymywania faktur dotyczących płatności za usługi wodno – kanalizacyjne drogą elektroniczną, konieczne jest dostarczenie do siedziby Zakładu, pokój Nr 6 uzupełnionego oświadczenia – akceptacji:

Korespondencję dotyczącą rozliczeń należy kierować na adres e-mail: faktury@zgk.andrespol.pl