Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2021

2021

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową brygadową

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia

4. Oświadczenie o aktualności informacji

5. Oświadczenie o podziale obowiązków

6. Wzór umowy

7. Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Wyjaśnienie do treści SWZ

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie postępowania

SPROSTOWANIE

Świadczenie usługi koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo – kanalizacyjnych ( w tym usuwanie awarii) i drogowych w roku 2022

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych zlokalizowanych na terenie gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ul. Tuszyńskiej 113

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Karta pracy – załącznik do umowy

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa paliw płynnych

Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik Nr 1 – Identyfikator postępowania

Załącznik Nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wspólnie ubiegających się Wykonawców

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 29.11.2021. godz 10.00

Wyjaśnienia do treści SWZ

Wyjaśnienie do treści SWZ II

Informacja o kwocie

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową brygadową

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z zabudową brygadową

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Formularz ofertowy

Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Oświadczenie o aktualności informacji

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Wzór umowy

Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 26.11.2021 godz. 10.00

Unieważnienie postępowania

1 2 5