Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2021 (Strona 2)

2021

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem

Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z osprzętem

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik Nr 1  – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik Nr 2  – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie wstępne o braku podstaw wykluczenia

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu

Załącznik Nr 5  – Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

Załącznik Nr 6  – Wzór umowy

Załącznik Nr 7 – Identyfikator postępowania

Ostateczny termin składania ofert: 19.11.2021 godz. 10.00

Wyjaśnienie treści SWZ

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o zwiększeniu kwoty na sfinansowanie zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej Górze w roku 2022

Ochrona mienia Ośrodka Sportu i Rekreacji Relaks w Wiśniowej Górze w roku 2022

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia (Podmiot)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o aktualności informacji

Załącznik nr 6 – Wykaz usług

Załącznik nr 7 – Wykaz osób

Załącznik nr 8 – Zobowiązanie

Załącznik nr 9 – Oświadczenie o podziale obowiązków

Załącznik nr 10 – Wzór umowy

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UMOWY – UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO UMOWY – KLAUZULA INFORMACYJNA

Załącznik nr 11 – Identyfikator postępowania

Ostateczny termin skadania ofert: 15.11.2021 godz. 10.00

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert – punktacja

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Dostawa dwóch fabrycznie nowych przyczep rolniczych typu TANDEM o ładowności do 7 ton

Dostawa dwóch fabrycznie nowych przyczep rolniczych typu TANDEM o ładowności do 7 ton

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert 16.11.2021 godz 10.00

Informacja z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE!!!

WIŚNIOWA GÓRA,  29.10.2021r.

 

OGŁOSZENIE

           W  ZWIĄZKU  Z  DOPUSZCZENIEM  DO  UŻYTKOWANIA KANALIZACJI  SANITARNEJ W     MIEJSCOWOŚCI BEDOŃ PRZYKOŚCIELNY   INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ul. OGRODOWEJ  ( od ul. Bajecznej do ul. Cichej), CICHEJ, BAJECZNEJ.                                                                                   

                                       ŻE OD DNIA  2 .11.2021 r    

 W GODZINACH  PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  ANDRESPOLU  Z/S  W WIŚNIOWEJ GÓRZE   MOŻNA  SKŁADĆ WNIOSKI  O WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PODŁĄCZENIA SIĘ  DO  KANALIZACJI  SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES „zgk@andrespol.pl”  WNIOSKI  DO POBRANIA  W  SIEDZIBIE  ZAKŁADU  LUB  NA  STRONIE INTERNETOWEJ  ZAKŁADU .                                          

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022

Ogłoszenie – Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie ul. Ekologiczna 5 gm. Andrespol na 2021/2022

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 25.10.2021 godz. 10.00

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Informacja z otwarcia ofert

1 2 3 5