Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2021 (Strona 5)

2021

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Dostawa i uruchomienie 4 szt. zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków sanitarnych

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

3. Zaącznik Nr 3 – Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 26 lipca 2021 r godz. 11.30

Wyjaśnienia do treści specyfikacji

Wyjaśnienia do treści specyfikacji – 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Kruszenie∼350m³ gruzu ceglano-betonowo-asfaltowego na kruszywo o frakcji 0÷63mm, na terenie tutejszego Zakładu

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 23 lipca 2021r godz. 11.30

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

APEL!!!

APEL!!!

OGŁOSZENIE

ogłoszenie

Stawki obowiązujące od dnia 15.02.2021 r.

STAWKI TARYF

ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr WA.RET.070.1.304.6.2018 na podstawie art.104 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) oraz art. 24c ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 1152, 1629) została zatwierdzona taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Andrespol.

Stawki obowiązujące od dnia 15.02.2021 r. przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8%:

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,83 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,77 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

Cena wody – 2,83 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,34 zł/odb/m-c;

2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

Cena odprowadzania ścieków – 4,29 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

  • za I okres płatności do 28.02
  • za II okres płatności do 30.04
  • za II okres płatności do 30.06
  • za IV okres płatności do 31.08
  • za V okres płatności do 31.10
  • za VI okres płatności do 20.12
1 4 5