Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana
Print Friendly, PDF & Email

Świadczenie usługi koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo – kanalizacyjnych ( w tym usuwanie awarii) i drogowych w roku 2022

Zaproszenie do składania ofert

Formularz ofertowy

Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia

Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 07.12.2021 godz. 10.00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty