Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2022

Archiwa roczne: 2022

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

KOMUNIKAT!!!

UWAGA!!!

Mieszkańcy Bedonia Przykościelnego, Nowego Bedonia i Bedonia Wsi.

Informujemy, że w dniu dzisiejszym, tj. 20 grudnia 2022r. po naprawie systemu sterownia uruchomiono docelowe zaopatrzenie w wodę z ujęcia wody w Bedoniu Przykościelnym.

,,Dostawa Paliw płynnych dla Z.G.K. w Andrespolu na rok 2023″

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,,Dostawa Paliw płynnych dla Z.G.K. w Andrespolu na rok 2023″

OGŁOSZENIE: 

OGŁOSZENIE

SWZ PALIWA PŁYNNE NA ROK 2023

ZAŁ. NR 1 – IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA 

ZAŁ. NR 2 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 4 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 5 – OŚWIADCZENIE

ZAŁ. NR 6 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7- OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert, został wyznaczony na dzień:

27 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek)

INFORMACJA O PRZEZNACZONEJ KWOCIE

INFORMACJA O KWOCIE

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT:

INFORMACJA

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

ZAWIADOMIENIE

AWARIA 15.12.2022 r czwartek


WIŚNIOWA GÓRA, 15.12.2022R.

 

                                            UWAGA !!!

 

Mieszkańcy Bedonia Przykościelnego, Nowego Bedonia i Bedonia Wsi.

W związku z awarią systemu sterowania na ujęciu wody w Bedoniu Przykościelnym uruchomiono zasilanie awaryjne z wodociągu Łódzkiego.

Wobec powyższego mogą wystąpić okresowe obniżenia ciśnienia w sieci.

 

Za utrudnienia przepraszamy.


 

KOMUNIKAT!!!

Wodociąg publiczny Wiśniowa Góra, gm. Andrespol  – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 9 grudnia 2022r.  z wodociągu publicznego Wiśniowa Góra, gm. Andrespol nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22º C po 72h.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Wiśniowa Góra, gm. Andrespol.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na Usługę:

,, Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSIR w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 113 – na rok 2023″.

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAŁ NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 1

ZAŁĄCZNIK DO UMOWY NR 2

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

20 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (wtorek).

1 2 6