Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający zaprasza do składania ofert na Dostawę:

,, Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

SWZ PALIWO PŁYNNE

ZAŁ. NR 1 identyfikator postępowania 

ZAŁ. NR 2 formularz ofertowy

ZAŁ. NR 3

ZAŁ. NR 4

ZAŁ. NR 5

ZAŁ. NR 6 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 7

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

16 grudnia 2022r. do godziny: 10:00 (piątek)

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE