Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi, pn.:

,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

19 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek)

wyjaśnienie treści SWZ