Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2023

2023

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Z GŁĘBOKIM ŻALEM ZAWIADAMIAMY O ŚMIERCI BYŁEGO DYREKTORA

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU NA ROK 2024

Dostawa Paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2024

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: czwartek 2023-11-23

Data końca składania ofert: piątek 2023-12-01 godz. 10:00

Szczegółowa informacja:

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df04a688-89d4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024″. 

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE

 

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04 grudnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

 

KOMUNIKAT!!!

17 listopada 2023r.

 

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 15 listopada 2023r. z wodociągu publicznego Justynów informuje, że    woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów, gm. Andrespol.

 

14 listopada  2023 r.

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda warunkowo nadaje się do spożycia 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych                 z wodociągu publicznego Justynów, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej, w dniu 07 listopada 2023r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 3 i 4 jtk/100 ml.

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa poddawana jest dezynfekcji i płukaniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

1 2 7