Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2023

2023

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” W WIŚNIOWEJ GÓRZE – II PÓŁROCZE 2023r.”

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

,,Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,, Relaks” w Wiśniowej Górze – II półrocze 2023r.”

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 05 czerwca 2023r. do godz. 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej znajdują się: Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: Zaproszenie/SWZ) oraz formularze do pobrania ( Załączniki 1-11).

ZAPROSZENIE – SWZ Ochrona mienia GOSIR – Relaks w Wiśniowej Górze 2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4, 4a DO SWZ Oświadczenia Wyonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik do UMOWY zał. 4

Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zamówieniu Publicznym.

UWAGA!!!

Z dniem 15 maja plac zabaw w Janówce zostaje oddany do użytkowania.

UWAGA!!!

Z dniem 29 kwietnia plac zabaw w Justynowie zostaje oddany do użytkowania.

UWAGA!!!

ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH PLACE ZABAW W:

 • JUSTYNOWIE,
 • JANÓWCE,
 • NOWYM BEDONIU,
 • BEDONIU PRZYKOŚCIELNYM
 • KRASZEWIE

ZOSTAŁY WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA OD DNIA 24 KWIETNIA 2023ROKU DO ODWOŁANIA.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA BUDYNKÓW I DRÓG

½ ETATU

Miejsce pracy:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących w zarządzie ZGK,
 • czynnych udział w przeglądach dróg,
 • opiniowanie organizacji ruchu,
 • opiniowanie projektów zjazdów.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • uprawnienia budowlane.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • gotowość do pracy w systemie awaryjnym,
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego,
 • zaangażowania w wykonywana pracę,
 • wymagana samodzielność, systematyczność oraz zdolności do rozwiązywania problemów technicznych,

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV do siedziby Zakładu osobiście                           

  –  sekretariat pok. nr 4, lub drogą elektroniczną na adres e-mail zgk@andrespol.pl   

do dnia 07-04-2023r.                    

W przypadku jeżeli kandydaci nie spełnią oczekiwań pracodawcy nabór pozostanie nierozstrzygnięty.

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

klauzula informacyjna dla_kandydata

1 2 3