Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2023

2023

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Dostawa fabrycznie nowego dwubębnowego walca drogowego na potrzeby ZGK Andrespol z siedzibą w Wiśniowej Górze

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na:”Dostawę fabrycznie nowego dwubębnowego walca drogowego na potrzeby ZGK Andrespol z siedzibą w Wiśniowej Górze”

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE- SWZ- DOSTAWA WALEC DROGOWY

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁACZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 14 grudnia 2023r. do godz. 10:00 (czwartek). 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

 

 

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W I PÓŁROCZU 2024r.

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” w WIŚNIOWEJ GÓRZE W I PÓŁROCZU 2024r.

Poniżej znajdują się:

Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: ZAPROSZENIE SWZ):

ZAPROSZENIE- SWZ – OCHRONA I PÓŁROCZE 2024

Formularze do pobrania do SWZ (Załączniki 1-9 do SWZ):

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawców

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie o aktualizacji informacji

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy o podziale obowiązków

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik Nr 9 DO SZW wykaz osób

Formularze do pobrania do Umowy (Załączniki 3-5 do Umowy):

Załącznik Nr 3 do umowy ochrona mienia GOSIR powierz.przetw.danych

Załącznik Nr 4 do umowy ochrona mienia GOSIR-Klauzula-informacyjna-RODO-1

Załącznik Nr 5 do umowy ochrony mienia

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 14 grudnia 2023r. do godz. 10:00 (czwartek). 

Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zapraszamy Państwa do składania ofert.

KOMUNIKAT!!!

29 listopada 2023r.

 

Wodociąg publiczny Kraszew, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze

sprawozdaniami z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 12

października 2023 r. Nr: 2937/2023-W-l, pobranej z ujęcia wody w Kraszewie (stacja

wodociągowa) oraz z dnia 09 listopada 2023 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/984/2023 i Nr PSSEOL-

LHK71/985/2023 pobranej w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej

( Kraszew ul.Rokicińska 51),

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

w zakresie zbadanego parametru.

DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU NA ROK 2024

Dostawa Paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2024

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: czwartek 2023-11-23

Data końca składania ofert: piątek 2023-12-01 godz. 10:00

Szczegółowa informacja:

Strona internetowa prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-df04a688-89d4-11ee-b55a-a22b2d7f700e

 

Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2024″. 

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 – WYKAZ OSÓB

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE

 

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04 grudnia 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 04 grudnia 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

 

1 2 8