Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

KOMUNIKAT!!!

29 listopada 2023r.

 

Wodociąg publiczny Kraszew, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi po zapoznaniu się ze

sprawozdaniami z badań próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 12

października 2023 r. Nr: 2937/2023-W-l, pobranej z ujęcia wody w Kraszewie (stacja

wodociągowa) oraz z dnia 09 listopada 2023 r. Nr PSSE-OL-LHK/1/984/2023 i Nr PSSEOL-

LHK71/985/2023 pobranej w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej

( Kraszew ul.Rokicińska 51),

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi

w zakresie zbadanego parametru.

KOMUNIKAT!!!

17 listopada 2023r.

 

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych w dniu 15 listopada 2023r. z wodociągu publicznego Justynów informuje, że    woda spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów, gm. Andrespol.

 

14 listopada  2023 r.

Wodociąg publiczny Justynów, gm. Andrespol – woda warunkowo nadaje się do spożycia 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych                 z wodociągu publicznego Justynów, w punkcie podawania wody do sieci wodociągowej oraz w punkcie kontrolnym na sieci wodociągowej, w dniu 07 listopada 2023r. stwierdzono obecność bakterii grupy coli  w ilości 3 i 4 jtk/100 ml.

W badanych próbkach wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Justynów.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu. Przegotowania wymaga też woda do: przygotowania posiłków, mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw, mycia zębów i naczyń, kąpieli noworodków i niemowląt.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Sieć wodociągowa poddawana jest dezynfekcji i płukaniu.

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

KOMUNIKAT!!!

KOMUNIKAT

Wodociąg publiczny Kraszew – woda warunkowo nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych w ramach kontroli urzędowej w dniu 4 lipca 2023 stacji wodociągowej Kraszew w stwierdzono przekroczenia manganu.

Występujące przekroczenia manganu nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia użytkowników wody.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego Kraszew.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedziba w Wiśniowej Górze został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych mających na celu przywrócenie właściwej jakości wody, zgodniej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

UWAGA!!!

Z dniem 21 sierpnia place zabaw w Kraszewie i Bedoniu Przykościelnym zostają oddane do użytkowania.

1 2 3 10