Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

OGŁOSZENIE!!!

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją sieci wodociągowej, jej rozbudową oraz licznymi włączeniami na terenie Miasta i Gminy Koluszki  oraz Gminy Andrespol przedłużamy do dnia 31.12.2022 r. podawanie podchlorynu sodu na Ujęciach Wody w Regnach, Koluszkach, Gałkowie Dużym, Stefanowie, Kaletniku, Zielonej Górze, Borowej do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami, modernizacją oraz profilaktyki.

 

Z poważaniem Adam Johan 601 760 019

OGŁOSZENIE!!!

OGŁOSZENIE

W  ZWIĄZKU  Z  DOPUSZCZENIEM  DO  UŻYTKOWANIA KANALIZACJI  SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BEDOŃ WIEŚ

 INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ul. SŁOWIAŃSKIEJ (OD NUMERU 35 DO 49).

ŻE OD DNIA  17.10.2022 r

W GODZINACH  PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  ANDRESPOLU  Z/S  W WIŚNIOWEJ GÓRZE   MOŻNA  SKŁADĆ WNIOSKI  O WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PODŁĄCZENIA SIĘ  DO  KANALIZACJI  SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES „zgk@andrespol.pl”  WNIOSKI  DO POBRANIA  W  SIEDZIBIE  ZAKŁADU  LUB  NA  STRONIE INTERNETOWEJ  ZAKŁADU . DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ MAPĘ ZASADNICZĄ W SKALI 1:500 AKTUALNĄ, ORAZ WPISAĆ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ                                                                                                                

OGŁOSZENIE!!!

OGŁOSZENIE

           W  ZWIĄZKU  Z  DOPUSZCZENIEM  DO  UŻYTKOWANIA                                

KANALIZACJI  SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA GÓRA

 INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ul. AKACJOWEJ, CZAJEWSKIEGO (OD

FELIKSIŃSKIEJ DO BŁOTNISTEJ), SZAROTKI, PAPROCIOWEJ, FELIKSIŃSKIEJ.

                 ŻE OD DNIA  17.10.2022r       

W GODZINACH  PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  

ANDRESPOLU  Z/S  W WIŚNIOWEJ GÓRZE   MOŻNA  SKŁADAĆ WNIOSKI  O

WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PODŁĄCZENIA SIĘ  DO 

KANALIZACJI  SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES

„zgk@andrespol.pl”  WNIOSKI  DO POBRANIA  W  SIEDZIBIE  ZAKŁADU  LUB  NA 

STRONIE INTERNETOWEJ  ZAKŁADU . DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ MAPĘ

ZASADNICZĄ W SKALI 1:500 AKTUALNĄ, ORAZ WPISAĆ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ                                          

Dzień Dobry

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z  kontynuacją prac związanych z modernizacją ujęć wody na terenie Miasta i Gminy Koluszki  oraz Gminy Andrespol przedłużamy do dnia 31.11.2022 r. podawanie podchlorynu sodu na Ujęciach Wody w Regnach, Koluszkach, Gałkowie Dużym, Stefanowie, Kaletniku, Zielonej Górze, Borowej do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami, modernizacją oraz profilaktyki.

 

Z poważaniem Adam Johan 601 760 019

Dzień Dobry

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z awariami sieci wodociągowej, włączeniami sieci, przyłączy wodociągowych do istniejącej infrastruktury oraz kontynuacją prac związanych z modernizacją ujęć wody na terenie Miasta i Gminy Koluszki rozpoczynamy od dnia 30.08.2022 r. podawanie podchlorynu sodu na Ujęciach Wody w Regnach, Koluszkach, Gałkowie Dużym, Stefanowie, Kaletniku, Zielonej Górze, Borowej do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami, modernizacją oraz profilaktyki.

Planowany termin zakończenia podawania podchlorynu sodu wyznaczamy na 16.09.2022 r.

Z poważaniem Adam Johan 601 760 019

1 2 3 4 8