Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi:

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zał. nr 1 formularz oferty

zał. nr 2 wykaz osób

zał. nr 3 wzór umowy

zał. nr 4 oświadczenie

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, wyznaczono na dzień:

12 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zawiadomienie:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY