Ułatwienia dostępu

Strona główna » 2022 (Strona 3)

2022

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację następującej Usługi:

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

ZAPROSZENIE 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

18 października 2022r. do godz. 10:00 (wtorek).

OGŁOSZENIE!!!

OGŁOSZENIE

W  ZWIĄZKU  Z  DOPUSZCZENIEM  DO  UŻYTKOWANIA KANALIZACJI  SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI BEDOŃ WIEŚ

 INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ul. SŁOWIAŃSKIEJ (OD NUMERU 35 DO 49).

ŻE OD DNIA  17.10.2022 r

W GODZINACH  PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  ANDRESPOLU  Z/S  W WIŚNIOWEJ GÓRZE   MOŻNA  SKŁADĆ WNIOSKI  O WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PODŁĄCZENIA SIĘ  DO  KANALIZACJI  SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES „zgk@andrespol.pl”  WNIOSKI  DO POBRANIA  W  SIEDZIBIE  ZAKŁADU  LUB  NA  STRONIE INTERNETOWEJ  ZAKŁADU . DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ MAPĘ ZASADNICZĄ W SKALI 1:500 AKTUALNĄ, ORAZ WPISAĆ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ                                                                                                                

OGŁOSZENIE!!!

OGŁOSZENIE

           W  ZWIĄZKU  Z  DOPUSZCZENIEM  DO  UŻYTKOWANIA                                

KANALIZACJI  SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIŚNIOWA GÓRA

 INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW ul. AKACJOWEJ, CZAJEWSKIEGO (OD

FELIKSIŃSKIEJ DO BŁOTNISTEJ), SZAROTKI, PAPROCIOWEJ, FELIKSIŃSKIEJ.

                 ŻE OD DNIA  17.10.2022r       

W GODZINACH  PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI  KOMUNALNEJ  W  

ANDRESPOLU  Z/S  W WIŚNIOWEJ GÓRZE   MOŻNA  SKŁADAĆ WNIOSKI  O

WYDANIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH  PODŁĄCZENIA SIĘ  DO 

KANALIZACJI  SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES

„zgk@andrespol.pl”  WNIOSKI  DO POBRANIA  W  SIEDZIBIE  ZAKŁADU  LUB  NA 

STRONIE INTERNETOWEJ  ZAKŁADU . DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ MAPĘ

ZASADNICZĄ W SKALI 1:500 AKTUALNĄ, ORAZ WPISAĆ NR KSIĘGI WIECZYSTEJ                                          

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023″.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej:

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023″.

OGŁOSZENE

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Wzór umowy 

zał. nr 3 Oświadczenie

zał. nr 4 badanie osadów

Ostateczny termin składania ofert – dnia 19 października 2022r. do godz. 10:00.

Wyjaśnienie treści SWZ:

wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienie treści SWZ

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

zaproszenie

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 wzór umowy

zał. nr 3 oświadczenie

Ostateczny termin składania ofert 10 października 2022r. godz. 10:00.

1 2 3 4 5