Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,,Ochrona mienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze w roku 2023″.

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,Ochrona mienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze w roku 2023″.

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej zadania, pn.:

,,Ochrona mienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze w roku 2023″.

SWZ OCHRONA GOSIR 2023r.

ZAŁ.NR 1 DO SWZ

ZAŁ.NR 2 DO SWZ

ZAŁ. NR 3 DO SWZ 

ZAŁ. NR 4 DO SWZ

ZAŁ. NR 5 DO SWZ

ZAŁ. NR 6 DO SWZ 

ZAŁ. NR 7 DO SWZ 

ZAŁ.NR 8 DO SWZ

ZAŁ. NR 9 DO SWZ

ZAŁ. NR 10 DO SWZ 

ZAŁ. NR 11 DO SWZ 

ZAŁ. DO UMOWY NR 4

ZAŁ. DO UMOWY NR 6

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, został wyznaczony na dzień: 

18 listopada 2022r. do godz.:10:00 (piątek).