Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,,OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” W WIŚNIOWEJ GÓRZE – II PÓŁROCZE 2023r.”

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,OCHRONA MIENIA GMINNEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI ,,RELAKS” W WIŚNIOWEJ GÓRZE – II PÓŁROCZE 2023r.”

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do składania pisemnych ofert w przedmiocie zamówienia dotyczącym Usługi:

,,Ochrona Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji ,, Relaks” w Wiśniowej Górze – II półrocze 2023r.”

Informujemy, iż termin do składania pisemnych ofert – został wyznaczony na dzień 05 czerwca 2023r. do godz. 10:00 (poniedziałek). 

Poniżej znajdują się: Zaproszenie/Szczegółowy Opis Zamówienia (załącznik: Zaproszenie/SWZ) oraz formularze do pobrania ( Załączniki 1-11).

ZAPROSZENIE – SWZ Ochrona mienia GOSIR – Relaks w Wiśniowej Górze 2023r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ formularz oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 4, 4a DO SWZ Oświadczenia Wyonawcy 

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ Wykaz zrealizowanych usług Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ Wykaz osób

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ Zobowiązanie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 11 DO SWZ Oświadczenie Wykonawcy

Załącznik do UMOWY zał. 4

Załącznik do UMOWY zał. 6 Klauzula informacyjna RODO

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w zamówieniu Publicznym.