Ułatwienia dostępu

Strona główna » Opublikowane artykuły Renata Pomarkiewicz

Renata Pomarkiewicz

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,, Dostawa fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”.

Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu Z.G.K. bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu ofert na ,,Dostawę fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”.

ZAPROSZENIE: ZAPROSZENIE ROZSIEWACZ SOLARKO-PIASKARKA

ZAŁ. NR 1: ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2: ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3: ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 06 października 2023r. do godz. 10:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 06.10.2023r. o godz. 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie – Gmina Andrespol w sezonie zimowym 2023-2024″

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na realizację Usługi po nazwą:

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie: 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kraszew ul. Ekologiczna 5, Gmina Andrespol w sezonie zimowym 2023-2024″.

ZAPROSZENIE (SWZ): ZAPROSZENIE (SWZ) OSADY ŚCIEKOWE KOD 19 08 05

ZAŁĄCZNIK NR 1: Załącznik nr 1 –  Formularz Ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2: Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3: Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

BADANIE OSADÓW: badanie osadu 19 08 05

Termin składania pisemnych ofert, został wyznaczony na dzień: 06 października 2023r. do godz. 10:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 06 października 2023r. o godz: 10:30.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału.

Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2023/2024 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10, zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert na realizację Usługi:

,,Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2023/2024 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”. 

ZAPROSZENIE:

ZAPROSZENIE (SWZ) odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol sezon zima 2023-2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY:

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 02 października 2023r. do godz.: 10:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 października 2023r. o godz.: 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w realizacji powyższego zadania.

Dostawa soli drogowej – DR luzem wraz z transportem na teren Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu w ilości 100 ton na sezon zimowy 2023/2024

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – zaprasza do składania ofert na ,,Dostawę soli drogowej – DR, luzem wraz z transportem na teren Z.G.K w ilości 100 ton na sezon zimowy 2023/2024″.

Zapytanie cenowe/SWZ

ZAPYTANIE CENOWE SÓL DROGOWA SEZON 2023-2024

zapytanie cenowe sól drogowa z transportem na rok 2023-2024

Formularz oferty

FORMULARZ OFERTOWY SÓL DROGOWA SEZON 2023-2024

Oświadczenie

Załącznik Nr 3

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 25 września 2023r. do godz. 10:00.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Plan zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych

2023_BZP 00352981_01_P

1 2 3