Ułatwienia dostępu

Strona główna » Opublikowane artykuły Renata Pomarkiewicz

Renata Pomarkiewicz

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przynależnych do budynków komunalnych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,, Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 113 – na rok 2024″. 

                                     Formularze do pobrania:

ZAPROSZENIE/SWZ

ZAPROSZENIE (SWZ) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W ROKU 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Zał. nr 1 do SWZ wywóz nieczystości płynnych rok 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Zał. nr 2 do SWZ – wzór UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

Zał. nr 3 do SWZ – oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zał. nr 4 do SWZ – oświadczenie

załącznik nr 1 do Umowy 

załącznik nr 1 – do UMOWY

załącznik nr 2 do Umowy

załącznik nr 2 – do UMOWY – KARTA PRACY

Informujemy, iż termin składania pisemnych ofert został ustalony na dzień:  27 października 2023r. do godz.: 10:00. (Piątek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 października 2023r. o godz.: 10:30.

Zapraszamy Państwa.

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie w sezonie zimowym 2023/2024

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Z.G.K. w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 zaprasza Państwa do wzięcia udziału i składaniu ofert na usługę:

“Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2023/2024”.

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE (SWZ) OSADY O KODZIE 19 08 05

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE

BADANIE OSADU

badanie osadu 19 08 05

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23 października 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 23 października 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

 

 

Dostawa fabrycznie nowego jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu

Zadanie realizowane na podstawie Regulaminu Z.G.K. bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na dostawę:

“Dostawa fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY 

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania pisemnych ofert został ustalony na dzień 20 października 2023r. do godziny 10:00.

Otwarcie – jawne – ofert nastąpi w tym samym dniu, tj. 20 października 2023r. o godzinie 10:30.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.

,, Dostawa fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”.

Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu Z.G.K. bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu ofert na ,,Dostawę fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”.

ZAPROSZENIE: ZAPROSZENIE ROZSIEWACZ SOLARKO-PIASKARKA

ZAŁ. NR 1: ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2: ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3: ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 09 października 2023r. do godz. 10:00 (poniedziałek) Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2023r. o godz. 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie – Gmina Andrespol w sezonie zimowym 2023-2024″

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na realizację Usługi po nazwą:

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie: 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kraszew ul. Ekologiczna 5, Gmina Andrespol w sezonie zimowym 2023-2024″.

ZAPROSZENIE (SWZ): ZAPROSZENIE (SWZ) OSADY ŚCIEKOWE KOD 19 08 05

ZAŁĄCZNIK NR 1: Załącznik nr 1 –  Formularz Ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2: Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3: Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

BADANIE OSADÓW: badanie osadu 19 08 05

Termin składania pisemnych ofert, został wyznaczony na dzień: 06 października 2023r. do godz. 10:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 06 października 2023r. o godz: 10:30.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału.

1 2 3