Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Dostawa fabrycznie nowego jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Dostawa fabrycznie nowego jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu

Print Friendly, PDF & Email

Zadanie realizowane na podstawie Regulaminu Z.G.K. bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na dostawę:

“Dostawa fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTY 

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania pisemnych ofert został ustalony na dzień 20 października 2023r. do godziny 10:00.

Otwarcie – jawne – ofert nastąpi w tym samym dniu, tj. 20 października 2023r. o godzinie 10:30.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału.