Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie w sezonie zimowym 2023/2024

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie w sezonie zimowym 2023/2024

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Z.G.K. w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ul. Piekarniczej 6/10 zaprasza Państwa do wzięcia udziału i składaniu ofert na usługę:

“Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2023/2024”.

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE (SWZ) OSADY O KODZIE 19 08 05

ZAŁ. NR 1 – FORMULARZ OFERTY

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 – OŚWIADCZENIE

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE

BADANIE OSADU

badanie osadu 19 08 05

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 23 października 2023r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 23 października 2023r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.