Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przynależnych do budynków komunalnych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych przynależnych do budynków komunalnych, będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu pisemnych ofert na Usługę: ,, Wywóz wozami asenizacyjnymi nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i dołów kloacznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Andrespol, przynależnych do budynków komunalnych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu i zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie GOSiR w Wiśniowej Górze przy ulicy Tuszyńskiej 113 – na rok 2024″. 

                                     Formularze do pobrania:

ZAPROSZENIE/SWZ

ZAPROSZENIE (SWZ) WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH W ROKU 2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Zał. nr 1 do SWZ wywóz nieczystości płynnych rok 2024

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Zał. nr 2 do SWZ – wzór UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ 

Zał. nr 3 do SWZ – oświadczenie

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zał. nr 4 do SWZ – oświadczenie

załącznik nr 1 do Umowy 

załącznik nr 1 – do UMOWY

załącznik nr 2 do Umowy

załącznik nr 2 – do UMOWY – KARTA PRACY

Informujemy, iż termin składania pisemnych ofert został ustalony na dzień:  27 października 2023r. do godz.: 10:00. (Piątek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 27 października 2023r. o godz.: 10:30.

Zapraszamy Państwa.