Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie – Gmina Andrespol w sezonie zimowym 2023-2024″

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie – Gmina Andrespol w sezonie zimowym 2023-2024″

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza do wzięcia udziału w składaniu ofert na realizację Usługi po nazwą:

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych o kodzie: 19 08 05 z Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Kraszew ul. Ekologiczna 5, Gmina Andrespol w sezonie zimowym 2023-2024″.

ZAPROSZENIE (SWZ): ZAPROSZENIE (SWZ) OSADY ŚCIEKOWE KOD 19 08 05

ZAŁĄCZNIK NR 1: Załącznik nr 1 –  Formularz Ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2: Załącznik nr 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3: Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

BADANIE OSADÓW: badanie osadu 19 08 05

Termin składania pisemnych ofert, został wyznaczony na dzień: 06 października 2023r. do godz. 10:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 06 października 2023r. o godz: 10:30.

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału.