Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,, Dostawa fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”.

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,, Dostawa fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”.

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie realizowane na podstawie Regulaminu Z.G.K. bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10, zaprasza Państwa do wzięcia udziału w składaniu ofert na ,,Dostawę fabrycznie nowego, jednoosiowego rozsiewacza mieszanki solno-piaskowej, współpracującego z ciągnikiem NEW HOLLAND TD80D PLUS, wyposażonego w jeden obwód hydrauliczny na wyjściu”.

ZAPROSZENIE: ZAPROSZENIE ROZSIEWACZ SOLARKO-PIASKARKA

ZAŁ. NR 1: ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2: ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3: ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 09 października 2023r. do godz. 10:00 (poniedziałek) Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 09.10.2023r. o godz. 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.