KOMUNIKAT!!!

20 Września 2021

20 września 2021r.

Wodociąg publiczny w Stróży, gm. Andrespol – woda nadaje się do spożycia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje, że w próbkach wody pobranych do badań laboratoryjnych, w ramach kontroli wewnętrznej, w dniu 16 września 2021r.                          z wodociągu publicznego w Stróży, gm. Andrespol nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych w zakresie parametrów mikrobiologicznych określonych w rozporządzeniu Ministra zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łodzi stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Stróży, gm. Andrespol.

KOMUNIKAT!!!

16 Września 2021

W uzupełnieniu komunikatu z dnia 15 września 2021r. w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia informujemy, że obszar objęty ograniczeniami obejmuje sołectwo Stróża do ulic Brzozowa i Topolowa włącznie.

Jednocześnie informujemy, że w dniu wczorajszym dokonano dezynfekcji sieci łącznie z jej płukaniem.

W dniu dzisiejszym pobrano próbki do ponownych badań.

UWAGA MIESZKAŃCY!!!

15 Września 2021

OGŁOSZENIE!!!

31 Sierpnia 2021

                                                                                                                                                                        WIŚNIOWA GÓRA,  30.08.2021r.

                                                    OGŁOSZENIE

W ZWIĄZKU Z DOPUSZCZENIEM DO UŻYTKOWANIA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JANÓWKA

INFORMUJEMY MIESZKAŃCÓW UL. BEDOŃSKIEJ, MYŚLIWSKIEJ, MALINOWEJ, SPADKOWEJ, SPORNEJ, ŻE OD DNIA

1 WRZEŚNIA 2021R.

W GODZINACH PRACY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE MOZNA SKŁADAĆ WNIOSKI O WYDANIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH PODŁACZENIA SIĘ DO KANALIZACJI SANITARNEJ LUB DROGĄ ELEKTRONICZNA NA ADRES

ZGK@ANDRESPOL.PL

WNIOSKI DO POBRANIA W SIEDZIBIE ZAKŁADU LUB NA STRONIE INTERNETOWEJ ZAKŁADU.

 

 

APEL!!!

21 Czerwca 2021
Godziny pracy

Poniedziałek:              730 - 1530

Wtorek:                      830 - 1700

Środa:                         730 - 1530

Czwartek:                   730 - 1530

Piątek:                         730 – 1500


od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rejestr Dłużników
×