Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFIN do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFIN do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – zachęca Państwa do składania ofert na Dostawę – Zamówienie pod nazwą:

“Sukcesywna dostawa flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFIN do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie”.

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ- DOSTAWA FLOKULANT EMULSYJNY NA 2024R.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

Załącznik nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

Załącznik nr 2 do SWZ- WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

Załącznik nr 3 do SWZ- OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został ustalony na dzień 20 listopada 2023r. do godz.: 10:00. (Poniedziałek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia: 20 listopada 2023r. o godz.: 10:30.

Zachęcamy do wzięcia udziału w Zamówieniu