Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2023/2024 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2023/2024 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10, zaprasza wszystkich zainteresowanych do złożenia ofert na realizację Usługi:

,,Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2023/2024 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”. 

ZAPROSZENIE:

ZAPROSZENIE (SWZ) odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol sezon zima 2023-2024

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY:

Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY:

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 02 października 2023r. do godz.: 10:00. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 02 października 2023r. o godz.: 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w realizacji powyższego zadania.