Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » ,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023″.

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023″.

Print Friendly, PDF & Email

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej:

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023″.

OGŁOSZENE

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Wzór umowy 

zał. nr 3 Oświadczenie

zał. nr 4 badanie osadów

Ostateczny termin składania ofert – dnia 19 października 2022r. do godz. 10:00.

Wyjaśnienie treści SWZ:

wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienie treści SWZ