Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 351 w miejscowości Wiśniowa Góra przy ulicy Tuszyńskiej 66

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 351 w miejscowości Wiśniowa Góra przy ulicy Tuszyńskiej 66

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 351 w miejscowości Wiśniowa Góra przy ulicy Tuszyńskiej 66

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zaproszenie do złożenia oferty

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 2 – Wzór Umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykluczenia z postępowania

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 4 – SOPZ

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO ZAPROSZENIA

Załącznik nr 5 – Mapa lokalizacyjna

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 16 lipca 2024r. do godziny 10:00 (wtorek).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 16 lipca 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty