Ułatwienia dostępu

Strona główna » Przetargi » Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito piaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito piaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Print Friendly, PDF & Email

Zamówienie publiczne realizowane bez zastosowania Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Zamawiający, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 zachęca Państwa do składania ofert na Zamówienie pod nazwą:

Remont zblokowanego urządzenia do mechanicznego oczyszczania ścieków – sito piaskownik w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ulicy Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol

Załączniki do pobrania:

ZAPROSZENIE (SWZ)

ZAPROSZENIE SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

ZAŁĄCZNIK NR 4 – WYKAZ ROBÓT

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 03 lipca 2024r. do godziny 10:00 (środa).

Jawne otwarcie ofert nastąpi dnia 03 lipca 2024r. o godzinie 10:30.

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału.