Ułatwienia dostępu

Strona główna » Rozliczenia za wodę i ścieki » Nowe stawki przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8% obowiązują od dnia: 15.02.2019 i wynoszą:

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Nowe stawki przy aktualnej stawce VAT wynoszącej 8% obowiązują od dnia: 15.02.2019 i wynoszą:

Print Friendly, PDF & Email

1. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ

Grupa W1 – odbiorcy opomiarowani:

Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,65 zł/odb/m-c;

Grupa W2 – odbiorcy rozliczani w formie przeciętnych norm zużycia wody:

Cena wody – 2,65 zł/ m3, stawka opłaty abonamentowej – 1,31 zł/odb/m-c;

2. WYSOKOŚĆ CEN I STAWEK OPŁAT ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Grupa K1 – Wszyscy odbiorcy:

Cena odprowadzania ścieków – 3,62 zł/m3

W przypadku zmiany stawki VAT, ceny brutto ulegną zmianie.

Płatności prosimy dokonywać w podanych poniżej okresach na konto Zakładu w BS Andrespol na nr. 57 8781 0006 0000 0550 2000 0010 podając w tytule przelewu nr umowy/nr nabywcy, wskazanie wodomierza oraz adres posesji której dotyczy płatność.

TERMINY PŁATNOŚCI:

  • za I okres płatności do 28.02
  • za II okres płatności do 30.04
  • za II okres płatności do 30.06
  • za IV okres płatności do 31.08
  • za V okres płatności do 31.10
  • za VI okres płatności do 20.12