Ułatwienia dostępu

Strona główna » Cennik Ośrodka RELAKS

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Cennik Ośrodka RELAKS

Print Friendly, PDF & Email
BASEN:
CENNIK PŁYWALNI SEZONOWEJ ODKRYTEJ PRZY UL. TUSZYŃSKIEJ 113 W WIŚNIOWEJ GÓRZE – czynnej od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00 – 19.00
1.
Bilet jednorazowy – od poniedziałku do piątku
Bilet normalny – 32 zł
Bilet ulgowy – 15 zł
2.
Bilet jednorazowy – w soboty, niedziele i święta
Bilet normalny – 38 zł
Bilet ulgowy – 16 zł
3.
Wejście po godz. 16.00
Bilet jednorazowy – od poniedziałku do piątku
Bilet normalny – 16 zł
Bilet ulgowy – 8 zł
Bilet jednorazowy – w soboty, niedziele i święta
Bilet normalny – 19 zł
Bilet ulgowy – 10 zł
4.
Wypożyczenie leżaka – 10 zł
5.
Wynajem powierzchni reklamowej wewnątrz obiektu – 100 zł za 1m2 miesięcznie (netto)
Dzieci do lat 3 wstęp bezpłatny
Bilet ulgowy przysługuje:
– dzieciom od lat 3 – uczniom – za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej, – studentom do ukończenia 26 roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej, – emerytom, rencistom od 60 roku życia – za okazaniem ważnej legitymacji, – osobom niepełnosprawnym za okazaniem legitymacji lub dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności
 
Doba hotelowa w domkach turystycznych.
 
Nazwa Cena
Domek 3 osobowy 110,00
Domek 4 osobowy 150,00
Domek 5 osobowy 200,00
 
Doba hotelowa trwa od godziny 12 do godziny 10 dnia następnego. Przedłużenie pobytu – za każdą rozpoczęta godzinę dopłata wynosi 10% ceny.
Uwaga: przed wynajęciem domku turystycznego może zostać pobrana kaucja zwrotna w wysokości od 100 zł do 600 zł, na poczet ewentualnych dodatkowych opłat i szkód, zwracana w dniu wymeldowania po sprawdzeniu pomieszczenia przez pracownika Ośrodka.
Inne

 

1. Przedłużenie pobytu w wynajętym domku /pokoju – za każdą rozpoczęta godzinę dopłata wynosi 10% ceny.

2. Opłata za pobyt psa/kota – 10 zł/dobę

3. Ośrodek posiada bezpłatny, dla gości hotelowych, ogrodzony parking.

4. Ceny za korzystanie z innych obiektów

4.1 Wynajęcie sali gimnastycznej: za 1 godzinę cena brutto 100zł,-

4.2 Całodniowy bilet wstępu na basen: – nieczynny

4.3 Wynajęcie obiektów przez organizatorów wypoczynku, biura turystyczne itp. w celu organizacji cyklu obozów powyżej 100 osobodni określa oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

4.4 Wynajęcie obiektów przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Andrespol określa oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

5. Koszty, zwolnienia i ulgi w opłatach wynikających z cennika

1. Dla klientów indywidualnych pobyt:
– powyżej 14 a do 30 dni objęty jest 10% rabatem,
– powyżej 30 dni objęty jest 20% rabatem

2. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. kolonie, obozy – min. 20 osób i do 7 dni ) – rabat w wysokości 15%,

3. Pobyt dla grup zorganizowanych (np. kolonie, obozy, – min. 20 osób i powyżej 7 dni ) – rabat w wysokości 20%,

4. obyt dla grup zorganizowanych (np. wycieczki, zloty – min. 50 osób ) -rabat w wysokości 20%,

5. Pobyt grup pracowniczych od 24 zł za pojedynczy nocleg. W przypadku pobytu grup pracowniczych powyżej 15 osób lub w okresie powyżej 14 dni, dodatkowe rabaty określa indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

6. Pobyt grup organizatorów wypoczynku, biur turystycznych itp. określa oddzielna indywidualna umowa po akceptacji Wójta Gminy,

7. Przedpłata wynosi 30 % kwoty należnej za usługi,

7.1 Osoba wynajmująca może w każdym czasie odwołać rezerwację pobytu w Ośrodku, składając oświadczenie pisemne. Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzień otrzymania przez Ośrodek pisemnej rezygnacji.

7.2 Koszty są naliczane również w przypadku rezygnacji przez osobę wynajmującą, z przyczyn nie leżących po Jej stronie.

7.3 Koszty odwołania rezerwacji pobytu w Ośrodku, które osoba wynajmująca jest zobowiązana zapłacić, wynoszą w przypadku złożenia rezygnacji:
– do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 10% wartości przedpłaty,
– do 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 40% wartości przedpłaty,
– do 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 50% wartości przedpłaty,
– poniżej 7 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 100% wartości przedpłaty.

7.4 W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, osoba wynajmująca zobowiązana jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w Ośrodku do dnia rezygnacji i 50% ceny pobytu przypadającej po dacie rezygnacji.

7.5 Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w Ośrodku określone w pkt 9.3 i 9.4 mogą być obniżone lub zniesione na wniosek osoby wynajmującej w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych (np. zgon członka rodziny, wypadek osoby wynajmującej)

7.6 Jeżeli osoba wynajmująca, przed rozpoczęciem pobytu lub w jego trakcie zażąda, aby osoba trzecia przejęła jej prawa i obowiązki wynikające z zawartej umowy, to po dokonaniu zmiany umowy przez Ośrodek osoba przejmująca prawa i obowiązki zobowiązana jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.

8. Szkoły, związki sportowe, stowarzyszenia itp. z terenu Gminy Andrespol mogą skorzystać z 50% zniżki za wynajęcie obiektów sportowych.