Ułatwienia dostępu

Strona główna » (Strona 8)

Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Odśnieżanie ulic w gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022

Odśnieżanie ulic w gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym

Ogłoszenie – zaproszenie do składania ofert na realizację usługi dotyczącą odśnieżania ulic w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Ostateczny termin składania ofert: 22.10.2021  godz. 10.00

Odśnieżanie ulic, ścieżek rowerowych i chodników gminnych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022

Odśnieżanie ulic, ścieżek rowerowych i chodników gminnych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2021/2022, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wzór umowy

Ostateczny termin składnia ofert: 11 października 2021 godz. 10.00

Rekonstrukcja studni Nr SG1 w miejscowości Justynów w Gminie Andrespol

Rekonstrukcja studni Nr SG1 w miejscowości Justynów w Gminie Andrespol

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 – Oferta Wykonawcy/formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Plan sytuacyjny

sZałącznik Nr 6 – Karta otworu wiertniczego

Ostateczny termin składania ofert: 29 lipca godz: 12,00

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Rekonstrukcja Justynów

Regeneracja studni Nr 2 w miejscowości Janówka

Regeneracja studni Nr 2 w miejscowości Janówka w Gminie Andrespol

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1 – Oferta wykonawcy/formularz ofertowy

Załącznik Nr 2 – Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia

Załącznik Nr 3 – Wykaz robót budowlanych

Załącznik Nr 4 – Wzór umowy

Załącznik Nr 5 – Szkic sytuacyjny działki stacji wodociągowej

Załącznik Nr 6 – Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studziennego

ostateczny termin składania ofert 29 lipca godz.:11.30

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z wyboru oferty – Regeneracja studni Janówka

Dostawa i uruchomienie 4 szt. zewnętrznych, stacjonarnych agregatów prądotwórczych do zasilania awaryjnego przepompowni ścieków sanitarnych

Ogłoszenie o zamówieniu

1. Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

2. Załącznik Nr 2 – Formularz cenowy

3. Zaącznik Nr 3 – Wzór umowy

ostateczny termin składania ofert: 26 lipca 2021 r godz. 11.30

Wyjaśnienia do treści specyfikacji

Wyjaśnienia do treści specyfikacji – 2

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1 7 8 9