Ułatwienia dostępu

Strona główna » (Strona 7)

Przetargi

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,Ochrona mienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze w roku 2023″.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej zadania, pn.:

,,Ochrona mienia Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji RELAKS w Wiśniowej Górze w roku 2023″.

SWZ OCHRONA GOSIR 2023r.

ZAŁ.NR 1 DO SWZ

ZAŁ.NR 2 DO SWZ

ZAŁ. NR 3 DO SWZ 

ZAŁ. NR 4 DO SWZ

ZAŁ. NR 5 DO SWZ

ZAŁ. NR 6 DO SWZ 

ZAŁ. NR 7 DO SWZ 

ZAŁ.NR 8 DO SWZ

ZAŁ. NR 9 DO SWZ

ZAŁ. NR 10 DO SWZ 

ZAŁ. NR 11 DO SWZ 

ZAŁ. DO UMOWY NR 4

ZAŁ. DO UMOWY NR 6

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, został wyznaczony na dzień: 

18 listopada 2022r. do godz.:10:00 (piątek).

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację następującej Usługi:

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023, w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

ZAPROSZENIE 

ZAŁĄCZNIK NR 1 – FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WZÓR UMOWY

ZAŁĄCZNIK NR 3 – OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

18 października 2022r. do godz. 10:00 (wtorek).

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023″.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej:

,, Wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5 w Gminie Andrespol na 2022/2023″.

OGŁOSZENE

zał. nr 1 Formularz ofertowy

zał. nr 2 Wzór umowy 

zał. nr 3 Oświadczenie

zał. nr 4 badanie osadów

Ostateczny termin składania ofert – dnia 19 października 2022r. do godz. 10:00.

Wyjaśnienie treści SWZ:

wyjaśnienie treści SWZ

wyjaśnienie treści SWZ

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

,,Odśnieżanie ulic w Gminie Andrespol w sezonie zimowym 2022-2023 w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

zaproszenie

zał. nr 1 formularz ofertowy

zał. nr 2 wzór umowy

zał. nr 3 oświadczenie

Ostateczny termin składania ofert 10 października 2022r. godz. 10:00.

,,Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2022/2023 – w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

Zamawiający zaprasza do składania ofert na realizację usługi dotyczącej:

,,Odśnieżanie ulic, chodników i ścieżek rowerowych w Gminie Andrespol w okresie zimowym 2022/2023 – w zależności od zaistniałych warunków atmosferycznych – sprzętem własnym”.

zaproszenie

załącznik nr 1 formularz ofertowy

załącznik nr 2 wzór umowy

załącznik nr 3 oświadczenie

Ostateczny termin składania ofert do dnia 04 października 2022r. do godz. 12:00.

1 6 7 8 12