Ułatwienia dostępu

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

Informacja

W związku z wejściem w życie europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), Zakład Gospodarki Komunalnej  zaprasza wszystkich odbiorców do aktualizacji zawartych umów na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków. W tym celu należy udokumentować prawo własności do dysponowania nieruchomością łącznie z aktualnym odczytem wodomierza.

W celu otrzymywania faktur dotyczących płatności za usługi wodno – kanalizacyjne drogą elektroniczną, konieczne jest dostarczenie do siedziby Zakładu, pokój Nr 6 uzupełnionego oświadczenia – akceptacji:

Korespondencję dotyczącą rozliczeń należy kierować na adres e-mail: faktury@zgk.andrespol.pl 

1 9 10