Ułatwienia dostępu

Aktualności

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

UWAGA!!!

Z dniem 15 maja plac zabaw w Janówce zostaje oddany do użytkowania.

UWAGA!!!

Z dniem 29 kwietnia plac zabaw w Justynowie zostaje oddany do użytkowania.

UWAGA!!!

ZE WZGLĘDU NA ZŁY STAN TECHNICZNY URZĄDZEŃ ZABAWOWYCH PLACE ZABAW W:

 • JUSTYNOWIE,
 • JANÓWCE,
 • NOWYM BEDONIU,
 • BEDONIU PRZYKOŚCIELNYM
 • KRASZEWIE

ZOSTAŁY WYŁĄCZONE Z UŻYTKOWANIA OD DNIA 24 KWIETNIA 2023ROKU DO ODWOŁANIA.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze ogłasza nabór na stanowisko:

SPECJALISTA DS. UTRZYMANIA BUDYNKÓW I DRÓG

½ ETATU

Miejsce pracy:  Zakład Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z/s w Wiśniowej Górze, ul. Piekarnicza 6/10

GŁÓWNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • wykonywanie przeglądów okresowych budynków i obiektów będących w zarządzie ZGK,
 • czynnych udział w przeglądach dróg,
 • opiniowanie organizacji ruchu,
 • opiniowanie projektów zjazdów.

OD KANDYDATÓW WYMAGAMY:

 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • uprawnienia budowlane.

OD KANDYDATÓW OCZEKUJEMY:

 • gotowość do pracy w zmiennych warunkach atmosferycznych,
 • gotowość do pracy w systemie awaryjnym,
 • minimum 3-letniego doświadczenia zawodowego,
 • zaangażowania w wykonywana pracę,
 • wymagana samodzielność, systematyczność oraz zdolności do rozwiązywania problemów technicznych,

 

Osoby zainteresowane proszone są o składanie CV do siedziby Zakładu osobiście                           

  –  sekretariat pok. nr 4, lub drogą elektroniczną na adres e-mail zgk@andrespol.pl   

do dnia 07-04-2023r.                    

W przypadku jeżeli kandydaci nie spełnią oczekiwań pracodawcy nabór pozostanie nierozstrzygnięty.

kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

klauzula informacyjna dla_kandydata

UWAGA!!!

Z DNIEM 01 MARCA 2023 ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ANDRESPOLU Z/S W WIŚNIOWEJ GÓRZE NIE PRZYJMUJE GRUZU BETONOWEGO ORAZ PŁYT Z DEMONTAŻU POMNIKÓW CMENTARNYCH.

1 2 8