Ułatwienia dostępu

Strona główna » Opublikowane artykuły admin (Strona 2)

admin

                Godziny pracy

Poniedziałek:              730 – 1530

Wtorek:                      830 – 1700

Środa:                         730 – 1530

Czwartek:                   730 – 1530

Piątek:                         730 – 1500

od 01.04.2020 kasa zlikwidowana

,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi, pn.:

,,Sukcesywna dostawa do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Kraszewie przy ul. Ekologicznej 5, Flokulantu emulsyjnego do odwadniania i stabilizacji osadów ściekowych na prasie MONOBELT typ NP08 firmy EKOFINN”. 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAŁ. NR 1 FORMULARZ OFERTOWY

ZAŁ. NR 2 WZÓR UMOWY

ZAŁ. NR 3 OŚWIADCZENIE

Informujemy, iż termin składania ofert został wyznaczony na dzień: 

19 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek)

wyjaśnienie treści SWZ

OGŁOSZENIE!!!

Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że w związku z pracami związanymi z modernizacją sieci wodociągowej, jej rozbudową oraz licznymi włączeniami na terenie Miasta i Gminy Koluszki  oraz Gminy Andrespol przedłużamy do dnia 31.12.2022 r. podawanie podchlorynu sodu na Ujęciach Wody w Regnach, Koluszkach, Gałkowie Dużym, Stefanowie, Kaletniku, Zielonej Górze, Borowej do sieci wodociągowej. Konieczność zastosowania dezynfekcji wody wynika z wystąpienia awarii na sieci wodociągowej, włączeniami, modernizacją oraz profilaktyki.

 

Z poważaniem Adam Johan 601 760 019

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Usługi:

,,Świadczenie usług koparko-ładowarką w zakresie robót wodociągowo-kanalizacyjnych i drogowych (w tym usuwanie awarii) w roku 2023″.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

zał. nr 1 formularz oferty

zał. nr 2 wykaz osób

zał. nr 3 wzór umowy

zał. nr 4 oświadczenie

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert, wyznaczono na dzień:

12 grudnia 2022r. do godziny 10:00 (poniedziałek).

informacja z otwarcia ofert:

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

zawiadomienie:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″. 

Zamawiający, zaprasza do składania ofert na realizację Dostawy pn.:

,,Dostawa paliw płynnych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu na rok 2023″.

 

Wyjaśnienie do treści SWZ DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH ROK 2023:

wyjaśnienie do treści SWZ dostawa paliw rok 2023

zmiana ogłoszenia Paliwa na rok 2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PALIWO na rok 2023

SWZ PALIWO rok 2023

ZAŁ NR 1 identyfikator postępowania PALIWO rok 2023

ZAŁ. NR 2 FORMULARZ OFERTY

ZAŁ NR 3 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 4 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 5 OŚWIADCZENIE 

ZAŁ NR 6 WZÓR UMOWY PALIWO 

ZAŁ NR 7 OŚWIADCZENIE 

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień:

07 grudnia 2022r. do godz.: 10:00 (środa).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

,,Sukcesywna dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej”.

Zamawiający zaprasza do składania ofert w przedmiocie zamówienia:

,,Sukcesywna dostawa do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Andrespolu z siedzibą zakładu w Wiśniowej Górze przy ulicy Piekarniczej 6/10 – tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej”. 

sukcesywna dostawa tabletek solnych do uzdatniania wody pitnej

Informujemy, iż ostateczny termin składania ofert wyznaczono na dzień: 

21 listopada 2022r. do godz.: 10:00 (poniedziałek).

1 2 3 14